ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน ดังนี้

เว็บไซต์นี้ผมจัดทำด้วยตัวผมเอง เป็นความต้องการและความชอบส่วนตัวที่จะทำ ซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะ ความเสียสละ และทุนทรัพย์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเว็บไซต์ทางเลือกหนึ่งที่เข้าชมได้อิสระไม่มีเจตนาจะแข่งขัน หรือขัดผลประโยชน์กับเว็บไซต์ใดๆ

ผมมีอาชีพเป็นอาจารย์ ทางด้านไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีอาชีพซ่อมรถ ไม่เกี่ยวข้องกับการขายอะไหล่ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างซ่อมรถ  ผมเป็นเพียงผู้ใช้รถธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่พยายามบอกประสบการณ์ของผมสู่ผู้อื่นที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการสู่สังคมทางหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อบำรุงรักษารถเก่าที่อาจไม่ค่อยจะมีค่าในราคาขาย ให้มีสภาพดีและให้ความมั่นใจในการใช้อยู่เสมอ เป็นหลักของการทำด้วยตัวเอง เป็นการพึ่งพาตนเองที่ประหยัด ไม่มีเจตนาเอารถมาโชว์ หรือคุยโม้โอ้อวด

เนื่องจากเป็นเว็บไซต์สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าได้ พื้นฐานของผู้อ่านแตกต่างกัน ภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมาก ไม่เป็นภาษาวิชาการมาก แต่อาจมีภาษาที่เป็นภาษาพูด ภาษาช่าง ภาษาตลาด หรือนอกเรื่องบ้าง แต่สาระหลักจะยังคงมีครบ และจะพยายามเน้นที่รูปภาพขั้นตอนที่แสดงแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายมาก

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นประสบการณ์การแก้ปัญหาที่เกิดกับรถของผมเอง ภายใต้เงื่อนไข สถานการณ์ ข้อจำกัด ด้านเครื่องมือ สถานที่ เวลา เงินทุน ความสะดวกในการหาชิ้นส่วนอะไหล่ และวิธีการที่ผมใช้ รวมถึงอารมณ์ในการซ่อม ประกอบกับความรู้ที่มีอยู่น้อยนิด ซึ่งเหมาะสมกับตัวผมและรถของผมเท่านั้น

ข้อมูลราคาชิ้นส่วนอะไหล่และประมาณการค่าซ่อมในเว็บไซต์นี้ เสนอไว้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลพิจารณาเบื้องต้นเพื่อกะประมาณค่าใช้จ่ายและหาทางเลือกในการซ่อมรถของท่านเท่านั้น ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้อ้างอิงเพื่อต่อรองกับผู้ขายอะไหล่หรือกับอู่ซ่อม

อ่าน DIY ของผม อย่าผลีผลาม....นะครับ ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ รถของท่านก็คือของท่าน ของผมก็แบบที่ผมทำ ต่างกรรมต่างวาระ ต่างโอกาส คนละเวลา ต่างเงื่อนไขแวดล้อม เหตุปัจจัยและเหตุผลที่ต่างกัน โปรดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ แล้วเทียบเคียงประยุกต์ไปใช้ให้เหมาะสมกับรถของท่าน


 
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy
ประกาศถึงผู้ใช้เว็บไซต์ BMW E34 DIY
รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
1 กรกฎาคม 2552