BMW 525i (E34) DIY
Do it yourself by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak)

การเปลี่ยนหลอดไฟเบรก
Brake Light Bulb Replace
l l MAIN MENU โดย คุณปู่ บุญชัด เนติศักดิ์ l

(D.I.Y. เรื่องที่ 104)

      การเปลี่ยนหลอดไฟเบรก
      Brake Light Bulb Replace

  เจ้า BMW E34 ของปู่ แม้จะอายุมาก เข้าขั้นเป็น ส.ว. (สูงวัย) เช่นเดียวกับปู่แล้ว ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าฝังอยู่ในตัวพอสมควร แบบว่ารถยนต์วัยหนุ่ม หรือ วัยเอ๊าะๆ สมัยใหม่ หลายยี่ห้อ .....ไม่มี

  ยกตัวอย่าง มีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความบกพร่องของระบบไฟฟ้า หลอดไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ถ้าพบการบกพร่องจะแจ้งเตือนเป็นข้อความบนหน้าปัด เราผู้ขับขี่จะอุ่นใจพอสมควร มั่นใจว่าจะได้รับการแจ้งเตือน หน้าที่ของเราก็ต้องอ่านให้เข้าใจ เพื่อจะได้แก้ไข หรือดำเนินการให้ถูกต้อง ทันการณ์ เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

  ระบบไฟท้ายประกอบด้วย ไฟหรี่ ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ซึ่งล้วนมีความสำคัญและให้ความปลอดภัยในการขับขี่ค่อนข้างมาก

  เพจนี้เราจะมาดูกันเรื่องไฟเบรก เพราะไฟเบรกจะถูกใช้งานมากที่สุดและใช้บ่อยมาก โดยหลอดไฟเบรกจะติดทั้งซ้ายและขวาทุกครั้งที่เราเหยียบแป้นเบรก หลอดไฟเบรกจึงอาจจะชำรุด ขาดเร็วกว่าหลอดอื่น

  ปกติไฟเบรกจะขาดเพียงข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ขาดพร้อมกัน ดังนั้นจึงอุ่นใจได้ว่าจะมีไฟเบรกติดให้รถที่ตามหลังมาเห็นอย่างน้อยข้างหนึ่ง  ในการซ่อม ช่างมักจะเปลี่ยนใส่หลอดใหม่เฉพาะข้างที่หลอดไม่ติด พอเราใช้ไปอีกไม่นาน เช่น อีก 1-2 เดือน ไฟเบรกอีกข้างที่ไม่ได้เปลี่ยนก็จะขาดตาม เพราะชั่วโมงการทำงานใกล้เคียงกัน หมดอายุเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเป็นไปได้จะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งสองข้างในคราวเดียวกัน ก็ได้นะครับ

  ก่อนการเดินทางไกล หรือการตรวจสอบประจำ 6 เดือน (Inspection) หรือตามที่เราอยากจะตรวจโดยไม่ต้องรอให้หลอดขาด ให้เปิดหมุนหลอดออกมาดู ถ้าหลอดติดและแก้วยังใสแจ๋ว ก็เช็ดฝุนแล้วใส่กลับคืน ถ้าหลอดติดแต่แก้วดำ มัว ไม่ค่อยสว่าง เป็นสัญญาณว่าจะขาดในเวลาอันใกล้ ควรเปลี่ยนได้เลย  ถ้าปรากฏการแจ้งเตือน 1 BRAKE LIGHT บนหน้าปัด แสดงว่าหลอดไฟเบรกขาด ต้องเปลี่ยน  หลอดไฟเบรกที่นำมาเปลี่ยน เป็นหลอด 12 โวลต์ 23 วัตต์ (หรือ 21 วัตต์) มีไส้ข้างใน 1 ไส้ แบบแก้วใส หรือแก้วสีแดงก็ได้

  การเปลี่ยนหลอดไฟเบรกของ BMW E34 ทำได้ไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องใช้แรงมาก ทุกท่านทำได้แน่นอน

  ลองติดตามอ่าน DIY เพจนี้ดู ได้ลงรูปและเนื้อหาไว้อย่างละเอียดแล้ว   No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
   [upLoad on 05/05/2013]ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟเบรก


 • BMW E34 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟเบรก จะมีการแจ้งเตือนบนหน้าปัด
 • เมื่อเหยียบเบรก ถ้าหลอดไปเบรกขาด หรือไฟเบรกไม่ติด หน้าปัดจะโชว์ "BRAKE LIGHT"
 • นี่เป็นการเตือนให้เราทราบว่าไฟเบรกไม่ติด ควรตรวจซ่อม
 • ถ้ามีตัวเลข 1 นำหน้า BRAKE LIGHT
 • 1 BRAKE LIGHT = หลอดไฟเบรกขาด 1 ข้าง (หรือหลอดไม่ติด 1 ข้าง) อาจขาดข้างซ้าย หรือข้างขวา
 • ถ้ามีเฉพาะอักษร BRAKE LIGHT เฉยๆ
 • BRAKE LIGHT = หลอดไฟเบรกขาดทั้ง 2 ข้าง
 • หลอดไฟเบรกเป็นหลอดไส้เดียว มองดูไส้หลอดอาจมองไม่เห็นว่าขาด แต่ถ้าหลอดแก้วดำ และไม่ติด ก็ต้องเปลี่ยน
 • หลอดแก้วมัว ดำแบบนี้ ถึงแม้ว่าไส้ยังไม่ขาด แต่บ่งบอกว่าหลอดจะเสียเร็วๆ นี้
 • ขยายดูไส้หลอด ตรงวงกลมนั้นคือปัญหา
 • ภาพตัวอย่างหลอดที่เสีย
 • การตรวจว่าไฟเบรกติด หรือไม่ติด ให้เปิดสวิตช์กุญแจ ON ไม่ต้องติดเครื่อง (จะติดเครื่องก็ได้) เหยียบเบรกไว้ วานให้ผู้ช่วยมาดูท้ายรถ ไฟเบรกข้างไหนไม่ติด ก็เปลี่ยนข้างนั้น
 • กรณีเปลี่ยนข้างซ้าย ต้องเปิดห้องเก็บของท้ายรถ หมุนตัวล็อกสักหลาด 2 ตัว บิดทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา (ตั้งฉาก) แล้วดึงตัวล็อกออก
  (ตอนใส่กลับคืน หมุนตัวล็อกตามเข็มนาฬิกา)
 • ดึงอ้าสักหลาดออก จะมองเห็นซอกเก็ตขั้วหลอดไฟท้าย 3 อัน อันที่วงไว้คือไฟเบรก
 • ถอดหลอดออกโดยการบิดซอกเก็ตขั้วหลอดทวนเข็มนาฬิกา จนหลุดล็อก แล้วดึงซอกเก็ตออกมา หลอดจะติดอยู่กับซอกเก็ตออกมาด้วย
 • หลอดดำมองไม่เห็นข้างใน ต้องทิ้ง
 • หลอดใหม่ที่เปลี่ยน ขนาด 12V 23W (หรือ 21W) แบบ 1 ไส้ (12 โวลต์ 23 วัตต์ หรือ 21 วัตต์) แบบแก้วใส หรือแก้วสีแดง
 • ตรวจดูซอกเก็ตขั้วหลอด ถ้าไม่สะอาดก็ทำให้สะอาด เพื่อให้ไฟเดินสะดวก
 • ใส่หลอดใหม่เข้าที่ซอกเก็ตขั้วหลอด
 • สังเกตตรงที่มือจับซอกเก็ตขั้วหลอด มีด้านโค้งกับด้านตรง
 • เอาด้านตรงเข้าหาตัวเรา หรือเอาไว้ทางปลั๊ก
 • เสียบซอกเก็ตขั้วหลอดเข้าช่องไฟเบรกในแนวระดับ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้เข้าล็อก
 • เมื่อเข้าล็อกแล้ว ซอกเก็ตขั้วหลอดจะเอียงดังภาพ เป็นท่าปกติ
 • ต่อไป มาดูการเปลี่ยนด้านขวาบ้าง
 • ให้ถอดตัวล็อกสักหลาดข้างกล่องเก็บของ ด้านขวานี้มีตัวล็อกอันเดียว
 • ดึงแผ่นสักหลาดอ้าออก หรือจะยกทั้งกล่องและแผ่นสักหลาดออกมานอกรถก็ได้
 • การเข้าถึงหลอดไปก็จะสะดวก ดูในวงกลมเหลือง คือ หลอดไฟเบรกข้างขวา
 • บิดขั้วหลอดทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ตามลูกศร) ให้ขั้วหลอดหลุดจากล็อก
 • ถอดหลอดเก่าออกมา
 • เปลี่ยนหลอดใหม่ใส่เข้าไป ด้านตรงของซอกเก็ตขั้วหลอดอยู่ทางปลั๊กที่มีสายไฟ นะครับ
 • ใส่เข้าให้อยู่แนวระดับก่อน แล้วจึงหมุนซอกเก็ตขั้วหลอดตามเข็มนาฬิกา จนลงล็อกแน่น
 • ทดสอบไฟเบรกติดทั้ง 2 ข้าง และที่หน้าปัดไม่มีอะไรแจ้งเตือนเกี่ยวกับ BRAKE LIGHT อีก
 • ควรซื้อหลอดไฟไว้เป็นอะไหล่สำรอง ติดรถไว้บ้าง ตัวอย่าง เช่น
 • หลอด 12V 23W (หรือ 12V 21W) แบบ 1 ไส้ สำหรับไฟเบรก และไฟเลี้ยว
 • หลอด 12V 5W สำหรับไฟหรี่
 • หลอด 12V 55W H1 Halogen สำหรับไฟหน้า สูง-ต่ำ เป็นต้น

 • ขอให้ทุกท่านโชคดี ...........ขับขี่รถ ปลอดภัย ทุกสถานการณ์
  มีความสุข ในชีวิต และ ในการ D.I.Y. BMW E34 นะครับ

  Homepage of GRANDFATHER : Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
  Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


  [ BMW E34 DIY MAIN MENU ]