BMW E34 DIY Do it yourself by Assoc.Prof. Boonchat Netisak.
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, THAILAND.

เปลี่ยนลูกหมากยึดเหล็กกันโคลงหน้า (โตงเตง) ของ BMW E34
Front Stabilizer Link of E34.
l โดย รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ l MAIN MENU l

   ลูกหมากยึดเหล็กกันโคลง (โตงเตง) หน้า ของ BMW E34

 • โตงเตง คืออะไร ? พิจารณาจากชื่อ “โตงเตง” ก็จะแปลกๆ อยู่สักหน่อย ผมได้ศัพท์คำนี้มาจากร้านขายอะไหล่ ตอนแรกผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดี ผมลองเรียกว่า เหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า บางทีผมก็เรียกว่า เหล็กยึดกันโคลงหน้า แต่เมื่อผมถอดเจ้าตัวนี้ถือไปที่ร้านขายอะไหล่ ผู้ขายเขาบอกว่าเจ้าตัวที่ผมถือไปนี้เรียกว่า “โตงเตง” ผมก็เลยเรียกโตงเตง (ตามเขา) ตั้งแต่นั้นมา

 • ถ้าดูจากลักษณะการทำงานของมัน ก็คงจะจริงตามชื่อ “โตงเตง” คือมันทำหน้าที่แขวนหัวท้ายเหล็กกันโคลง ซึ่งเหล็กกันโคลงก็จะถูกห้อยแขวนไว้ “โตงเตง” ถ้ามีคนแรกตั้งชื่อว่า “ต่องแต่ง” เพราะมันห้อย ... ต่องแต่ง .... เราก็คงเรียกตาม

 • “โตงเตง” ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า สเตบิไลเซอร์ลิงค์ (Stabilizer Link) หรือ สเตบิไลเซอร์คอนเนคติ้งลิงค์ (Stabilizer Connecting Link) มีความหมายทำนองว่าตัวที่ต่อ (ยึด) กับเหล็กกันโคลง ชื่อของมันบอกอย่างเจาะจงว่าเจ้าตัวนี้ต้องใช้กับเหล็กกันโคลงเท่านั้น แต่ฝรั่งบางสำนักอาจเรียกว่า สเวบาร์ลิงค์ (Sway Bar Link) อันนี้แหละที่น่าจะหมายถึง โตงเตงของไทย

 • โตงเตงด้านหน้าของรถ BMW E34 จะมีลักษณะเป็นเหล็กเส้นกลมยาวมีลูกหมาก 2 หัว เพื่อให้เคลื่อนไหวได้เวลาล้อกระดอนขึ้นลง ที่ลูกหมากจะมียางกันฝุ่นหุ้มปิดไว้ เมื่อยางกันฝุ่นฉีกขาดจะทำให้ ฝุ่น ดิน ทราย น้ำ เข้าลูกหมาก และจาระบีจะไหลออกมาเลอะ ดูแล้วไม่เข้าท่า

 • รถ E34 ของผมก็พบยางกันฝุ่นฉีกขาด จาระบีเยิ้มเลอะ ตอนแรกถอดออกมาคิดว่าน่าจะซ่อมได้ ตรวจดูลูกหมากยังไม่หลวม การซ่อมก็เพียงเปลี่ยนยางกันฝุ่นก็คงจะใช้ได้ แต่พยายามหาซื้อยางกันฝุ่นจากร้านอะไหล่ที่ลำปางหลายร้าน ไม่มียางกันฝุ่นที่พอดีกับลูกหมากนี้เลย คือหายางกันฝุ่นไม่ได้ จึงเลิกคิดที่จะซ่อม

 • ทางแก้ปัญหาของผม ต้องใช้อะไหล่ใหม่ โดยให้ร้านขายอะไหล่สั่งโตงเตงตัวใหม่มา 1 คู่ จัดการเปลี่ยนโตงเตงตัวใหม่ให้กับเจ้า E34 แต่พบว่าอะไหล่ที่สั่งซื้อมานี้ไม่ดี ใช้งานได้ประมาณไม่ถึง 1 เดือน ยางกันฝุ่นขาด

 • ผมซื้อโตงเตงใหม่อีก 1 คู่ คราวนี้ซื้อที่ร้านขายอะไหล่ BMW หลังวัดโสมฯ กทม. ดีขึ้นมาหน่อย ผมเปลี่ยนเมื่อ 20 ก.พ. 2548 ที่ระยะทาง 88,545 km. ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ยังใช้ได้ดี ยางกันฝุ่นยังดี ลูกหมากก็ยังดีอยู่ (คุณภาพและความประณีตของอะไหล่จะไม่เท่าของ OEM แต่ใช้ได้)

No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
[upLoad on 28/02/2009]


ศึกษาส่วนประกอบของ ... เหล็กกันโคลงหน้าและโตงเตง  โปรดดูภาพด้านขวา

 • หมายเลข 1 เหล็กคดๆ งอๆ คือ เหล็กกันโคลง (อยู่ใต้รถ ขวางระหว่างล้อหน้า ซ้าย-ขวา)
 • หมายเลข 6 เหล็กลูกหมากยึดกันโคลง หรือ โตงเตง (ของจริงมี 2 ตัว ซ้าย-ขวา)
BMW E34 525i Stabilizer, front
Reference Sourse; http://www.realoem.com/bmw/

   เตรียมอะไหล่
  เหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า (โตงเตง) ตัวใหม่

 • จัดเตรียมเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้าตัวใหม่ของ E34 จำนวน 1 คู่ (2 ตัว) ตรวจดูว่าน๊อตต้องให้มาครบ 4 ตัว เป็นน๊อตแบบเกลียวกันคลายในตัว
 • ทั้ง 2 ตัวนี้ เหมือนกัน ใช้ตัวไหนใส่ด้านซ้าย หรือด้านขวาก็ได้

   เตรียมเครื่องมือ
  เครื่องมือที่จำเป็นในการถอด-เปลี่ยนเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า

 • ประแจแหวน หรือบ๊อก ขนาด 17 mm. สำหรับถอด-ใส่น๊อต
 • ประแจปากตาย ขนาด 16 mm. สำหรับล็อกแกนลูกหมากไม่ให้หมุนตาม

หมายเหตุ ........
 • งานนี้เพื่อความปลอดภัย ต้องขึ้นแม่แรง ค้ำรองรับรถให้แข็งแรงมั่นคง โยกเขย่ารถดูให้ชัวส์


 • ตำแหน่งจริงของเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า
 • ภาพนี้เป็นล้อหน้า ด้านซ้าย
 • หมายเลข 1 คือ ลูกหมากยึดเหล็กกันโคลง หรือ โตงเตงยึดเหล็กกันโคลงหน้าด้านซ้าย
 • หมายเลข 2 คือ เหล็กกันโคลงหน้า
 • ภาพนี้เป็นล้อหน้า ด้านขวา
 • หมายเลข 1 คือ ลูกหมากยึดเหล็กกันโคลง หรือ โตงเตงยึดเหล็กกันโคลงหน้าด้านขวา
 • หมายเลข 2 คือ เหล็กกันโคลงหน้า
 • ขยายดูลูกหมากด้านล่างของเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า
 • ยางหุ้มกันฝุ่นลูกหมากยังสภาพดี
 • ขยายดูลูกหมากด้านบนของเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า
 • ยางหุ้มกันฝุ่นลูกหมากฉีกขาด
 • นี่เหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า ลูกหมากตัวล่าง
 • ยางหุ้มกันฝุ่นลูกหมากฉีกขาด

 • ขั้นตอน การถอด-ใส่เหล็กลูกหมากยึดกันโคลงหน้า
  เตรียมรถให้พร้อมก่อนซ่อม
 • ต้องทำการขึ้นแม่แรงด้านหน้ารถ ให้ล้อหน้าลอยทั้ง 2 ล้อ
 • ถอดล้อหน้าทั้งซ้าย-ขวาออก
 • ตรวจการรองรับให้แข็งแรงปลอดภัย
 • ตำแหน่งในวงกลม เป็นตำแหน่งลูกหมากยึด บน-ล่าง
 • นี่แหละตำแหน่งที่ต้องถอดน๊อต
 • น๊อตที่ใช้เป็นแบบกันคลาย
 • การถอดต้องใช้ประแจ 2 ตัว
 • ตัวในใช้ประแจปากตาย 16 mm. สอดเข้าไปล็อกแกนลูกหมากไม่ให้หมุนตาม
 • ตัวนอกใช้ประแจแหวนหรือประแจบ๊อก 17 mm. หมุนคลายน๊อตออก
 • ที่ลูกหมากตัวบนก็ถอดเช่นเดียวกับตัวล่าง
 • ลูกหมากยึดเหล็กกันโคลง (โตงเตง) ที่ถอดออกมาแล้ว
 • ลูกหมากหันไปคนละด้าน แบบเอียงๆ
 • ชยายดูยางกันฝุ่นลูกหมากที่ขาด
 • จาระบีจะเยิ้มออกมาเลอะกับฝุ่น
 • พวกทรายแและน้ำเข้าไปในลูกหมากได้

  หมายเหตุ ....
  ลูกหมากสามารถซ่อมได้ตามร้านอัดลูกหมากทั่วไป
  ลูกหมาก 4 ลูก ประมาณ 200-400 บาท
 • ลูกหมากยึดเหล็กกันโคลง (โตงเตง) ที่ถอดออก ลองเทียบกับตัวใหม่
 • อะไหล่น่าจะมีหลายแบบ
 • อะไหล่ของแท้ / อะไหล่เลียนแบบของแท้
 • อะไหล่ของเทียม / อะไหล่เลียนแบบของเทียม
 • คุณภาพจะใช้ทนหรือไม่ให้ดูที่ยางกันฝุ่น อาจใช้ได้ 1-2-3 เดือน เปื่อยยุ่ย จาระบีทะลัก ก็มี ผมเจอมาแล้ว ของใหม่แต่ใช้ได้ไม่ถึงเดือน


 • ตอนที่เอาเหล็กลูกหมากยึดกันโคลงตัวใหม่ใส่ นี้ไม่ยากแล้ว
 • การขันน๊อตทำวิธีเดียวกับตอนถอด คือใช้ปากตายล็อกแกนลูกหมากแล้วใช้ประแจแหวนขันเข้า
 • น๊อตเป็นแบบเกลียวกันคลายในตัว ขันให้แน่นตึงมือก็พอ
 • ภาพนี้ ฝากท่านผู้อ่าน
  ไม่เกี่ยวกับการซ่อม
  แต่เกี่ยวกับตอนที่ซ่อมแล้วขับรถไปเที่ยว
  ของจริงแบบนี้ไม่มี ... นะครับ
  เป็นเพียงจินตนาการของจิตรกร ... เท่านั้น


  ถ่ายจากร้านทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง
  จ.เชียงใหม่ ..... เจ้า..า..ว...
  (ขออนุญาตและขอบคุณ เจ้าของภาพ นักๆ เจ้า)
  สรุปค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
  เหล็กลูกหมากยึดกันโคลง (โตงเตง)


  ค่าอะไหล่ตัวใหม่
 • เหล็กลูกหมากยึดกันโคลงตัวใหม่ ซื้อที่ลำปาง 1 คู่ 750 x 2 = 1,500 บาท
  ใช้งานได้ไม่ถึง 1 เดือน
 • เหล็กลูกหมากยึดกันโคลง ซื้อที่หลังวัดฯ กทม. 1 คู่ 530 x 2 = 1,060 บาท
  ใช้งานได้ดี ถึงปัจจุบัน

  (เมื่อ 20 ก.พ. 2548 ที่ระยะทาง 88,545 km.) • Homepage of Associate Professor BOONCHAT NETISAK
  ADDRESS : 99/60 soi 9 PAHONYOTHIN ROAD AMPHER MUANG, LAMPANG THAILAND 52100
  Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


  [ BMW E34 DIY MAIN MENU ]