BMW E34 DIY Do it yourself by GRANDFATHER


การวัดความสูงของรถ BMW E34
Ride Height Measurement
l โดย คุณปู่ l MAIN MENU l

   มีคำถามว่า BMW E34 ของเรา .... บุคลิกภาพ ยัง OK อยู่ไหม ?

 • ประมวลคำถาม และข้อสงสัย ของผู้ใช้รถ BMW E34 ที่มักคาอยู่ใจของใครหลายคน

 • บางคนถามว่า ... รถ BMW E34 ของเขา ทำไมจึงสูงไม่เท่ากัน รู้สึก .. ด้านขวาเตี้ยกว่า ....
 • บางคนก็ตอบว่า .... เป็นธรรมดาของ BMW เห็นเขาว่าตอนออกใหม่ๆ ก็สูงไม่เท่ากัน (ปกติรถใหม่ ... ไม่มีใครวัด)

 • บางคนก็สงสัย .... โดยรู้สึกว่ารถของเขาทำไมจึงสูงไม่เท่ากัน .... เอียงไปข้างขวา

 • บางคนก็ว่า ... รถของเขา ก้นเตี้ย .... (ท้ายห้อย) ไปหรือเปล่า เพิ่งไปติดแก๊สมา ... ถัง 76 kg.

 • เมื่อมีคนหนึ่งถาม มีคนหนึ่งตอบ มีอีกคนหนึ่งไม่ได้ฟัง อีกไม่นานก็จะมีอีกคนสงสัย คนที่ตอบบางคนก็ใช้ความรู้สึกที่เข้าข้างตัวเอง บางรายถึงขั้นถกเถียงกัน เพราะคิดไม่ตรงกัน

 • ในเพจนี้ผมขอเสนอวิธีการวัดความสูงของรถยนต์ BMW E34 พร้อมสเปกความสูง เพื่อเป็นกิจกรรมให้ท่านที่สนใจอาจจะได้ลงมือวัดความสูงรถของท่านดูด้วยตัวเอง ซึ่งท่านจะตอบคำถามที่สงสัยอย่างมั่นใจว่า รถของท่านเตี้ยเกินไปหรือไม่ ความสูงด้านซ้ายขวายังปกติหรือไม่ ยังอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพของรถให้สมกับความเป็น BMW E34 ต่อไป


   No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
   [upLoad on 30/09/2009] • ขั้นตอนการวัดความสูงของรถยนต์ BMW E34

  1. จอดรถบนพื้นราบ ใส่เกียร์ P ปลดเบรกมือ
  2. กดเขย่าบนตัวถังรถ เหนือล้อทั้ง 4 รอบรถ ให้สปริงขยับขึ้นลง
  3. ใช้ตลับเมตรวัดจากขอบกระทะล้อด้านล่างขึ้นมาถึงขอบตัวถังซุ้มล้อ จดตัวเลขไว้ วัดทั้ง 4 ล้อ
  4. นำตัวเลขมาพิจารณาเทียบกับตารางสเปกความสูง วิเคราะห์ผลการวัด เอียง/ไม่เอียง หน้าเตี้ย/ท้ายเตี้ย
  5. ทำใจ ถ้าได้ตรงสเปกก็ยิ้ม.... และคุยฟุ้งเสียงดัง ถ้าก้นเตี้ย หรือเอียงก็กลุ้มใจ .... ทำใจยอมรับมันไป ... หรือปรับปรุงแก้ไข
[Reference Source ; BMW 5-Series Service Manual, Front Suspension, Ride Height, p310-5] เงื่อนไขในการวัด
 • ตามคำแนะนำของฝรั่ง เขาให้วัดตอนที่รถมีโหลด
 • หาคนท้วมๆ หนักประมาณ 68 kg. 3 คน
 • 2 คนให้นั่งเบาะหน้า อีก 1 คนนั่งตรงกลางเบาะหลัง
 • เติมน้ำมันเต็มถัง และมีของในกระโปรงท้ายรถหนัก 21 kg.

 • ใช้ตลับเมตรวัดจากขอบกระทะล้อขึ้นมาถึงขอบบังโคลนซุ้มล้อ
 • อ่านดูว่าได้กี่เซ็นต์ กี่นิ้ว cm./in. จดตัวเลขไว้
 • วัดทั้ง 4 ล้อ แล้วนำตัวเลขที่ได้ไปเทียบกับตัวเลขในตารางสเปก

 • [Reference Source ; BMW 5-Series Service Manual, Front Suspension, Ride Height, p310-5]
 • วัดล้อหน้า ซ้าย และ ล้อหน้าขวา เทียบกับตารางสเปก ตามขนาดของกระทะล้อ

 • กระทะล้อ 15 นิ้ว ช่วงล่างเดิมๆ ความสูงที่วัดได้คือ 588 mm.(58.8 cm.) หรือ 23 1/8 นิ้ว

 • ถ้าช่วงล่างแบบ Sport หรือ M-Technic จะเตี้ยกว่าเล็กน้อย

 • เปรียบเทียบความสูงซ้าย-ขวา ควรใกล้เคียงกัน ไม่ควรต่างกันมากกว่า 1 cm.

 • [Reference Source ; BMW 5-Series Service Manual, Rear Suspension, Ride Height, p330-2]
 • วัดล้อหลัง ซ้าย และ ล้อหลังขวา เทียบกับตารางสเปก ตามขนาดของกระทะล้อ

 • กระทะล้อ 15 นิ้ว ช่วงล่างเดิมๆ ความสูงที่วัดได้คือ 522 mm.(52.2 cm.) หรือ 20 1/2 นิ้ว

 • ถ้าช่วงล่างแบบ Sport หรือ M-Technic จะเตี้ยกว่าเล็กน้อย

 • เปรียบเทียบความสูงซ้าย-ขวา ควรใกล้เคียงกัน ไม่ควรต่างกันมากกว่า 1 cm. • ปัญหาในการวัดความสูง ... BMW E34

 • หาคนตัวอ้วน หนัก 68 กิโล มานั่งในรถไม่ได้ ... จะทำไงดี ไม่ต้องทำอะไร เราสามารถวัดความสูงของรถได้โดยไม่ต้องมีโหลด ก็วัดที่น้ำหนักรถเปล่านี่แหละ วัดได้ค่าเท่าไรก็จดไว้ แล้วค่อยพิจารณาว่าผิดปกติไหม ที่ฝรั่งเขาแนะนำให้วัดตอนมีโหลดนั้นเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติจากโรงงาน ใครจะวัดตามแบบนั้นก็จะได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของเขา ... เป๊ะ แต่ถ้าวัดเพื่อรู้ไม่ต้องเรื่องมากนักก็พอจะตอบคำถามเรื่องความสูงต่ำของรถได้ วัดแบบไทยๆ ก็ได้ครับ แบบ no load • ตารางวิเคราะห์ผลการวัด ........ เพื่อตรวจสอบว่ารถของเรา ปกติอยู่หรือไม่ ยังมีบุคลิกภาพสมาร์ทอยู่หรือไม่ ก้นเตี้ย ก้นโด่ง เอียงซ้าย เอียงขวา หรือไม่ ลองวัดความสูง แล้วใส่ผลในตาราง (ค่าที่ให้ไว้ เฉพาะรถ E34 เดิมๆ Standard Suspension)

 • ด้านหน้าเอียงไหม

  วัดความสูงด้านหน้า

  หน้าซ้าย Front Left ; FL = ............ cm.
  หน้าขวา Front Right ; FR = ............ cm.
 • ความสูงแตกต่างระหว่าง ซ้าย - ขวา ; FL - FR = ?

  [A] ปกติ ไม่เอียง = 0 - 0.5 cm.
  [B] ยอมรับได้ เอียงเล็กน้อย 0.6 - 1.0 cm.
  [C] เอียงมาก ควรแก้ไข ถ้ามากกว่า 1 cm.
 • ด้านหลังเอียงไหม

  วัดความสูงด้านหลัง

  หลังซ้าย Rear left ; RL = ............ cm.
  หลังขวา Rear Right ; RR = ............ cm.
 • ความสูงแตกต่างระหว่าง ซ้าย - ขวา ; RL - RR = ?

  [A] ปกติ ไม่เอียง = 0 - 0.5 cm.
  [B] ยอมรับได้ เอียงเล็กน้อย 0.6 - 1.0 cm.
  [C] เอียงมาก ควรแก้ไข ถ้ามากกว่า 1 cm.
 • ก้นเตี้ย - ก้นโด่ง ไหม

  เปรียบความสูงด้านหน้ากับด้านหลัง

  ปกติตัวเลขความสูงด้านหน้าจะมากกว่าด้านหลัง 6.6 cm.
 • ความสูงด้านหน้า ลบด้วยความสูงด้านหลัง
  FL - RL = ?
  FR - RR = ?

  [A] ปกติ ท้ายไม่เตี้ย = 6 - 6.6 cm.
  [B] ท้ายสูง เมื่อค่าน้อยกว่า 6.6 cm.
  [C] ท้ายเตี้ย เมื่อค่ามากกว่า 6.6 cm.

 • หมายเหตุ ;
  1. เป็นความเห็นของผมเท่านั้น โปรดไตร่ตรอง ข้อสรุปเป็นของท่าน .... ได้ A - B - C กี่ตัว
  2. ค่าที่ได้ต่างกันบ้างเล็กน้อย ถือว่าปกตินะครับ +/- 0.5 cm. อย่าซีเรียสมาก เดี๋ยวประสาทจะกิน
  เมื่อทราบผลการวัดความสูงของ BMW E34 แล้วต้องทำอะไร ...

 • ผลการวัด ได้ 3A ; มีเอียงซ้าย หรือเอียงขวาเล็กน้อย และท้ายไม่เตี้ย ไม่สูงมาก มองดูไม่รู้ ไม่ควรต้องทำอะไร รถยังสภาพดี สปริงยังไม่ล้า

 • ผลการวัด ถ้าเอียงมาก หรือท้ายเตี้ยมาก อาจพิจารณา 1) เปลี่ยนสปริงใหม่ 2) ใช้สเปเซอร์รองเพิ่มความสูง 3) ทำเกลียวปรับความสูงสตรัท 4) ทำใจยอมรับ แล้วใช้รถไปอย่างมีความสุข
 • การวัดความสูงของรถอีกวิธีหนึ่ง ส่วนใหญ่เราจะวัดแบบนี้ ลูกทุ่ง .... ดี ไม่ต้องคิดมาก
  ข้อสำคัญที่ต้องคำนึง คือ พื้นที่จอดรถต้องเรียบเสมอกัน และยางต้องสูบลมตามมาตรฐาน
  วัด 4 จุด ซ้าย ขวา หน้า หลัง ตามตำแหน่งลูกศร ได้เท่าไรก็เทียบกัน รู้ผลทันที สูงต่ำ เอียงไม่เอียง  • ทาย (เดา) นิสัยเจ้าของรถ BMW E34 (เป็นเรื่อง จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ... อ่านเล่นๆ นะครับ)

  • ถ้ารถ BMW E34 ท้ายเตี้ยมากๆ เดาว่าเจ้าของรถเป็นคนรวย ... มีทรัพย์สมบัติติดรถมาก ต้องทำตัวให้เป็นคนจนบ้าง จะพอแก้การเตี้ยได้ ให้เอาทรัพย์สมบัติ และยางอะไหล่ ที่อยู่ในห้องเก็บของท้ายรถออกซะบ้าง จะได้ความสูงเพิ่มขึ้น 0.5 cm. หรือมากกว่า

  • ถ้ารถ BMW E34 เอียงซ้ายมากๆ เดาว่าคนขับเป็นคนใจดี ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ อาหารการกิน ... เพียบ และเป็นคนรักภรรยา (ท้วม...) ไปไหนๆ ก็ให้ภรรยานั่งคู่ไปด้วยกันเสมอ การแก้ไขจะแนะให้เปลี่ยนคนนั่งเบาะซ้าย .... ก็อันตรายเกินไป ไม่ต้องแก้ปล่อยให้เอียงๆ แบบนี้ดีแล้ว ... ปลอดภัย

  • ถ้ารถ BMW E34 เอียงขวามากๆ เดาว่าคนขับยังเป็นโสด ... ต้องหาคนนั่งเบาะซ้ายช่วยถ่วงหน้ำหนัก อาจเป็นแฟน ... เป็นกิ๊ก ... หรือบางทีก็ไม่โสด แต่ชอบมีธุระไปคนดียวเสมอ ... การแก้ไขถ้าหาคนนั่งเบาะซ้ายไม่ได้ ลองใช้ข้าวสารสักครึ่งกระสอบ หรือก้อนหินหนักๆ ถ่วงไว้ด้านซ้าย คงพอจะแก้ความเอียงได้

  • ถ้ารถ BMW E34 ยังมีบุคลิกภาพดี สูงต่ำปกติ ดูด้วยตาไม่รู้ว่าผิดปกติ ไม่เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา เดาว่าเจ้าของจะรัก E34 มาก ... มักจอดไว้ไม่ค่อยได้ขับ ... หรืออาจดูแลดี ได้ซ่อมและเปลี่ยนช่วงล่างใหม่แล้ว

   พอถึงตรงนี้มีคนค้านว่า ผมเดาผิด ที่ว่านั้นไม่จริงเลย เจ้าของรถเขาตัวเล็ก ไม่หนักมาก และไม่ยอมให้ภรรยานั่งรถเลย กลัวสปริงทรุด (แค่ 100 กิโล กว่าๆ .... เท่านั้น ครับ 55.)

  • การทรุด การเอียงของรถ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ตามหลักสัจจะธรรมที่หนีไม่พ้น E34 อายุมากแล้ว ใช้งานมากแล้ว สังขารต้องเสื่อมเป็นธรรมดา ซ่อมได้ก็ซ่อมไป ถ้าพอใจก็ไม่ต้องซ่อม

   คนเราก็เช่นกัน เมื่อชราภาพ สังขารก็เสื่อมถอย กระดูกข้อต่อทั้งหลายสึกกร่อน แคลเซี่ยมร่อยหรอสลายไป ความสูงของเราจะเตี้ยลงกว่าเดิม ..... อายุ 50 up ลองวัดส่วนสูงแล้วจดสถิติไว้เป็นระยะๆ เพื่อเปรียบเทียบ ไม่แน่ อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่ค้นพบเพื่อการเปลี่ยนลูกหมาก หรือใส่ข้อเข่า ข้อสะโพก ใหม่ ที่เป็นเหล็ก ก็อาจเป็นไปได้ ... ขอให้สุขภาพดีทั่วกัน นะครับ


  Homepage of GRANDFATHER
  ADDRESS : 99/60 soi 9 PAHONYOTHIN ROAD AMPHER MUANG, LAMPANG THAILAND 52100
  Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


  [ BMW E34 DIY MAIN PAGE ]