BMW E34 DIY Do it yourself by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak)
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, THAILAND. 52100
คู่มือรับบริการ BMW 525iA
l โดย รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ (คุณปู่) l MAIN MENU l

      คู่มือรับบริการ BMW 525iA

 • D.I.Y. เพจนี้ นำเสนอรายละเอียดของสมุดคู่มือรับบริการ เป็นคู่มือที่ให้มาตอนที่ซื้อรถใหม่ ตอนนี้รถเก่าแล้วก็ใช้ได้บางส่วน เผื่อบางท่านที่ไม่มี จะใช้อ่านเป็นแนวทางตรวจสอบ เช่น ตอนระยะ Oil Service ต้องตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไรบ้าง ตอนระยะ Inspection I หรือ Inspection II ต้องตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไรบ้าง รวมไปถึงรายการตรวจปะจำปี

  ขออภัยที่ภาพไม่ค่อยดีนัก แต่สาระครบถ้วนตามต้นฉบับเดิม หน้าที่ไม่ต่อเนื่องเป็นหน้าว่าง ไม่ได้ลงไว้ หน้าสุดท้ายเป็นแบบบันทึกประวัติการบริการ อาจบันทึกแบบอื่นก็ได้
  หมายเหตุ .....

  อ่านแล้ว ควรพิจารณา ปรับใช้ ให้เหมาะสม กับสภาพรถ และปัจจัยแวดล้อมของแต่ละท่าน นะครับ ..... นี่ เป็นเพียงแนวทาง ... เท่านั้น   No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
   [upLoad on 10/10/2010]


คู่มือรับบริการ BMW 525iA
หน้าปก สมุดคู่มือการรับบริการ
เปิดมาหน้าแรก เป็นรายละเอียดรุ่นรถ หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ และสีรถ
หน้าต่อๆ ไป นำเสนอไว้ตามลำดับ

  หมายเหตุ
 • OIL SERVICE คือ บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
 • INSPECTION I คือ ตรวจสภาพ 1
 • INSPECTION II คือ ตรวจสภาพ 2

  การบริการเป็นวงรอบ ตามกำหนดระยะเวลา Oil Service --> Inspection I --> Oil Service --> Inspection II -->

  แต่ละระยะ ดูตามสัญญาณไฟที่หน้าปัด หรือกำหนดเองตามความเหมาะสม
  เช่น 5,000 km. --> 5,000 km. --> 5,000 km. --> 5,000 km. -->
  หรือ 7,500 km. --> 7,500 km. --> 7,500 km. --> 7,500 km. -->
  หรือ 10,000 km. --> 10,000 km. --> 10,000 km. --> 10,000 km. -->

  ระยะ ยืดได้ หดได้ ไม่ต้องซีเรียส ไม่ต้องตรง เป๊ะ .... ก็ได้
  ลองพิจารณาดูนะครับ BMW E34 บนหน้าปัดมีการแจ้งเตือนขอให้ทุกท่านโชคดี ........... มีความสุข ในชีวิต และ ในการ D.I.Y. นะครับ

Homepage of GRANDFATHER : Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


[ BMW E34 DIY MAIN MENU ]