BMW E34 DIY Do it yourself by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak)
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, THAILAND. 52100

การเปลี่ยนโอริงของตัววัดระดับน้ำมันเครื่อง
How to change an O-Ring of OIL LEVEL SENSOR

l โดย รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ (คุณปู่) l MAIN MENU l

การเปลี่ยนโอริงของตัววัดระดับน้ำมันเครื่อง (OIL LEVEL SENSOR)

  รถยนต์ BMW 525 ของปู่ มีน้ำมันเครื่องซึมเยิ้มหยดลงที่แผ่นเหล็กป้องกันเครื่องยนต์ เป็นหลักฐานชัดเจน ต้องซ่อมโดยเปลี่ยน โอริง ที่ป้องกันการรั่วที่ฐานของตัว OIL LEVEL SENSOR ใช้โอริงตัวใหม่ ราคา 15 บาท แต่การเปลี่ยนต้องทำตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง งานนี้อาจต้องมีการซ่อมปลั๊กของ OIL LEVEL SENSOR ที่กรอบและแตกให้ดีด้วย เพราะหากปลั๊กไม่ดีอาจมีการเตื่อนที่หน้าปัด

  งานนี้ไม่ยาก ไม่ซ่อมก็ไม่เป็นอะไร เพราะรถยังวิ่งได้ดี แต่เครื่องยนต์อาจจะสกปรก แต่ควรหมั่นตรวจระดับน้ำมันเครื่องบ่อย ๆ เอาไว้เมื่อมีเวลา จะรวด .... เปลี่ยนตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะเหมาะ มาก

  ลองอ่านวิธีที่ปู่ทำ แล้วค่อยตัดสินใจ เปลี่ยน - ไม่เปลี่ยน

   No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
   [upLoad on 01/02/2010]


 • การตรวจน้ำมันเครื่องหยดจาก OIL LEVEL SENSOR ให้ดูรอยน้ำมันที่แผ่นเหล็กป้องกันเครื่องยนต์
 • ดูให้ชัด ๆ จะมีดิน ทราย ฝุ่น ติดอยู่ด้วย
 • ถอดแผ่นเหล็กป้องกันเครื่องยนต์ มีน๊อตและแหวนรอง 6 ตัว
 • ด้านล่างของเครื่องยนต์ มีน้ำมันเครื่องเยิ้ม
 • ที่ตัว Oil Level Sensor จะมีน้ำมันเครื่องเยิ้มอยู่มาก เพราะเป็นแหล่งต้นตอที่น้ำมันซึมออกมา ภาพนี้เช็ดออกบ้างแล้ว แต่ยังมีน้ำมันเยิ้ม
 • งานนี้ก่อนทำ ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้หมด
 • นั่นคือ ทำตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • หมุนน๊อตที่ยึดใต้ตัว Oil Level Sensor ออก 3 ตัว ขนาด 10 mm.
 • ถอดปลั๊กของ Oil Level Sensor ออก
 • ค่อย ๆ ดึงตัว Oil Level Sensor ออกจากรูใต้อ่างน้ำมันเครื่อง ตรงปลั๊กอาจจะคับ ควรระมัดระวัง ปลั๊กกรอบแล้ว อาจแตก
 • ตัว Oil Level Sensor ที่ถอดออกมา มีซีลยางกลม ที่เรียกว่าโอริง 1 ตัว ทำหน้าที่ป้องกันน้ำมันรั่ว
 • โอริงนี้ หมดสภาพ กั้นน้ำมันไม่อยู่ ทำให้รั่วซึม เราต้องเปลี่ยนตัวนี้
 • เราต้องไปซื้อโอริงใหม่ 1 ตัว เอาตัวเก่าไปเทียบ ผมได้มาตัวสีดำ ราคา 15 บาท (New O-Ring : 15 BTH)
 • ปลั๊ก OIL LEVEL SENSOR ที่ปู่ถอด มันแตกละเอียด เก็บชิ้นส่วนมาให้ครบ ต้องซ่อมให้ดี
 • ใช้ทินเนอร์เช็ดน้ำมันเครื่องออกจากตัวปลั๊ก ประกอบชิ้นส่วนที่แตกและติดด้วยกาวช้าง ต้องปราณีต และใจเย็น
 • ต้องทำให้ขั้วไฟฟ้าทั้ง 3 ให้สะอาด และเข้าแถวเรียงลำดับเหมือนเดิม
 • เมื่อติดชิ้นส่วนปลั๊กเสร็จ ใช้ซิลิโคนทารอบตัวปลั๊กบาง ๆ กันน้ำ ห้ามหนาเกิน เพราะเวลาใส่กลับช่องมันแคบ จะใส่ไม่ได้
 • ปลั๊กนี้ถ้าเสียบไม่แน่น หลวม จะขึ้นเตือน OIL LEVEL SENSOR ที่หน้าปัด
 • ที่ด้านล่างของตัว Oil Level Sensor ใช้ซิลิโคนอัดให้เต็ม จะได้แน่นขึ้น
 • ที่รูใต้อ่างน้ำมันเครื่อง ตรงที่ใส่ตัว Oil Level Sensor เช็ดทำความสะอาด และที่ใต้อ่างน้ำมันเครื่องที่เลอะคราบน้ำมันเครื่อง ก็ต้องทำความสะอาดทั้งหมด
 • ภาพนี้ หลังจากเช็ดทำความสะอาดแล้ว พร้อมที่จะใส่ตัว Oil Level Sensor
 • ใส่โอริงตัวใหม่เข้าที่ตัว Oil Level Sensor
 • ใส่ตัว Oil Level Sensor กลับเข้าที่เดิม ขันน๊อตทั้ง 3 ตัว ให้แน่น
 • เสียบปลั๊กให้แน่น เช็ดใต้อ่างน้ำมันเครื่องให้แห้ง
 • เติมน้ำมันเครื่องยนต์ให้ได้ระดับ ติดเครื่องยนต์ ตรวจการรั่วซึม และดูที่หน้าปัด ต้องไม่ขึ้น OIL LEVEL SENSOR ถ้าขึ้นให้ตรวจการเสียบปลั๊ก
 • จอดรถไว้ 1 คืน รุ่งเช้าตรวจการรั่วซึมอีกครั้ง หากเรียบร้อยก็ใส่แผ่นเหล็กป้องกันเครื่องยนต์ (ล้างก่อนใส่)

  จบการเปลี่ยนโอริงของ OIL LEVEL SENSOR แต่เพียงเท่านี้


 • Homepage of GRANDFATHER : Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
  ADDRESS : 99/60 soi 9 PAHONYOTHIN ROAD AMPHER MUANG, LAMPANG THAILAND 52100
  Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


  [ BMW E34 DIY MAIN MENU ]