รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
Homepage of Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52100
| OLD HOME PAGE || 1JZ-GTE Experience || BMW E3-2500 || BMW E34 DIY |... ท่ามกลางความว่างเปล่า
สรรพสิ่งต้องดำเนินไปตามวิถีทางของมัน
ไม่มีอะไร....เป็นที่สุดของที่สุด
ไม่มีเสร็จ ไม่มีสิ้นสุด
ความว่างเปล่า ...

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ (พฤศจิก ๒๕๕๐)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บเพจของคุณปู่

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

ผมทำงานตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาครบสองวาระ ผมได้ถอดหมวกอำลาจากตำแหน่ง และได้มอบงานให้กับคณบดีคนใหม่ อำลาผู้บริหาร คณาจารย์ อำลาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่ เป็น ส.ว. (สูงวัย) เต็มตัว

และเป็น ...คุณปู่ แบบเต็มเวลา ของหลาน

เนื่องจากยังพอมีพลังทำงานได้บ้าง จึงได้ขออนุญาตทางผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีพื้นที่บนเวิร์ฟเวอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทำโฮมเพจต่อไปได้ จึงขอเรียนมายังท่านผู้อ่านว่าสาระต่างๆ ที่เคยทำไว้จะยังคงมีอยู่ต่อไป (ถาวร) เช่น BMW E34 D.I.Y. , BMW E3-2500 , 1JZ-GTE Experience ....

.... และกำลังปลุกปล้ำ เรียนรู้ ปฏิบัติการ รื้อออกหมดทั้งคัน กับเจ้า LAND ROVER Series III [1971] เป็น Three Years Project อีกสักพักใหญ่ๆ เมื่อประกอบชิ้นส่วนเป็นคันรถแล้ว จะเพิ่มเพจใหม่ คือ LAND ROVER Series III Restoration ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนใจติดตามเข้ามาอ่าน และเยี่ยมชม

จาก คุณปู่ รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
9 มีนาคม 2556หลานปู่ และคุณย่า ... (บิ๊กสปอนเซอร์)

Go to Lampang Rajabhat University, THAILAND l Go to Faculty of Industrial Technology l
Homepage of GRANDFATHER : Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
e-mail พิมพ์ตามนี้เลย นะจ๊ะ