BMW E34 DIY Do it yourself by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak)
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, THAILAND. 52100
คอล์ยจุดระเบิด
Ignition Coil

l โดย รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ (คุณปู่) l MAIN MENU l

      คอล์ยจุดระเบิด ....

 • คอล์ยจุดระเบิด เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิง คอล์ยจุดระเบิดทำหน้าที่สร้างไฟแรงสูงส่งไปให้หัวเทียน รถยนต์สมัยก่อนใช้คอล์ยเพียง 1 ตัว ส่งไฟแรงสูงผ่านจานจ่าย ผ่านสายไฟแรงสูงหลายเส้น ไปให้หัวเทียนของทุกกระบอกสูบในเครื่องยนต์นั้น เครื่องยนต์แบบใช้คอล์ยตัวเดียว สังเกตได้ง่าย บนเครื่องยนต์จะพบจานจ่าย และมีสายไฟแรงสูงหลายเส้น

  ปัจจุบันเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาขึ้น ใช้คอล์ยหลายตัวเท่ากับจำนวนกระบอกสูบ คอลย์แต่ละตัวรับผิดชอบเพียงกระบอกสูบเดียว เรียกว่าไดเร็คคอล์ย (direct coil) เพราะทำคอล์ยให้ตัวเล็ก เสียบเข้าที่หัวเทียนบนกระบอกสูบได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีสายไฟแรงสูงเข้าหัวเทียน เครื่องยนต์รุ่นใหม่จึงมักมีที่ปิดข้างบนเรียบร้อย สวยงาม ไม่มีสายไฟแรงสูงและจานจ่ายให้เห็นอีกเลย

 • คอล์ยจุดระเบิด (ignition coil) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตัวแปลงกระแสและแรงดันตามหลักการที่ใช้สนามแม่เหล็ก แปลงจากไฟ 12 โวลต์ ให้เป็นไฟแรงสูงหลายพันโวลต์ (ดูด shock คนได้) โครงสร้างของมันประกอบไปด้วยขดลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็ก ขดลวดทองแดงมี 2 ชุด คือ ขดลวดชุดไฟแรงต่ำ และขดลวดชุดไฟแรงสูง อย่างละ 1 ชุด ตัวคอล์ยจุดระเบิดจะหุ้มด้วยฉนวนอย่างดี ที่ป้องกันแรงดันสูงไม่ให้กระโดดออกมา แต่พอมันเก่าฉนวนอาจเสื่อมหรือแตก ทำให้ไฟรั่ว เป็นปัญหาของเราต้องหาตัวใหม่มาเปลี่ยน

 • วงจรไฟฟ้าคอล์ยจุดระเบิด ในรถ BMW E34 525i ที่ใช้เครื่องยนต์ M50 มีวงจรดังรูปข้างล่าง เป็นเครื่องยนต์ 6 สูบ มีคอล์ยจุดระเบิด 6 ตัว มีหัวเทียน 6 หัว ตัวควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เรียกว่า DME Control Module (DME 3.3.1) ไฟแรงต้ำ 12 โวลต์ จ่ายแช่ให้คอล์ยทุกตัวตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน ไฟนี้ผ่านมาจากสวิตช์กุญแจ (start - run) ไม่ผ่านฟิวส์ การควบคุมการจุดระเบิดอยู่ที่วงจรภายในของ DME (ขา 50-51-52-23-25-24) สำหรับเครื่องยนต์รุ่นอื่นสามารถค้นหาดูได้ตามเอสารอ้างอิงที่ระบุไว้ใต้รูป


[click to enlarge]

[ Reference Source : IGNITION SYSTEM-DME. BMW 5-Series Service Manual, Bentley Publishers. p120-9. ]
 • D.I.Y. คอล์ยจุดระเบิด เพจนี้ เป็นการถอดคอล์ยออกมาทำความสะอาด เพื่อตรวจเช็คโดยทั่วไป หรือ ถอดก่อนที่จะเปลี่ยนหัวเทียน ถอดก่อนที่จะเปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาล์ว เป็นงานไม่ยาก .... ยากกว่าสูบลมยาง ... นิ๊ดเดียว ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห้ามใช้แรงขันน๊อตมากเกินเพราะเกลียวจะเสีย ลองติดตามอ่านดู

   No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
   [upLoad on 16/01/2011]
คำอุทิศ

กุศลและความดีจากการจัดการความรู้ ใน BMW E34 D.I.Y. นี้
ขออุทิศ แด่ คุณพ่อ-คุณแม่ ผู้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า
วันครู 16 มกราคม 2554
เตรียมเครื่องมือ
 • เครื่องมือที่จำเป็น คือ ประแจ ขนาด 10 ม.ม. และไขควงปากแบนขนาดเล็ก
 • ประแจของผมดัดแปลงจากบ๊อกสำเร็จ ซื้อแบบ 3 ตัวติดกัน (Y) แล้วเลื่อยส่วนที่ติดกันออก เอามาเชื่อมเหล็กต่อด้ามให้เป็นรูปตัวแอล (L) ด้ามยาว 5-7 ซ.ม. ไม่ต้องยาวมาก เป็นประแจเอนกประสงค์ ตัวเก่ง ขันในที่แคบได้ ขันตรงมุมได้ ตอนขันเข้าก็สะดวก ไม่ต้องกลัวขันแรงเกิน
 • การจับด้ามประแจ ถ้าต้องการแรงน้อย จับตรงมุมตัวแอลหรือใกล้ๆ มุม ถ้าต้องการเพิ่มแรงก็ขยับเลื่อนมือไปจับตรงกลาง ถ้าต้องการแรงมากให้จับที่ปลายตัวแอล


 • รูปร่างเขาไม่ค่อยสวย แต่ผมชอบมาก ตัวนี้เกินคุ้ม

 • การถอดและทำความสะอาดคอล์ยจุดระเบิด


  เพื่อความปลอดภัย
  ควรปฏิบัติการตอนเครื่องเย็น หรือ อุ่น เท่านั้น
  เริ่มการถอดคอล์ย ...
 • เปิดฝาครอบเครื่องยนต์แผ่นใหญ่ออก จะมองเห็นคอล์ยจุดระเบิดเรียงกัน 6 ตัว
 • คอล์ยแต่ละตัวส่งไฟแรงสูงไปยังหัวเทียนของแต่ละสูบโดยตรง เรียกว่าไดเร็คคอล์ย (direct coil)
 • สูบที่ 1 นับจากด้านหน้ารถ(ด้านพัดลม) สูบที่ 6 คือด้านกระจกรถ
 • คอล์ยแต่ละตัวมีน๊อต 2 ตัวยึดไว้ (10 ม.ม.)
 • คอล์ยด้านหนึ่งมีปลั๊กสายไฟเสียบไว้
 • ก่อนถอดใช้สีเขียนหมายเลขประจำคอล์ยไว้ ตอนใส่กลับจะได้ตรงกับสูบเดิม
 • บนตัวคอล์ยมียี่ห้อผู้ผลิต เลขพาร์ทนัมเบอร์ และประเทศที่เป็นแหล่งผลิต พร้อมเครื่องหมายเตือนไฟแรงสูง
 • ทำการถอดปลั๊ก โดยใช้ไขควงปากแบนเล็กสอดงัดแผ่นเหล็กล็อกให้เผยอขึ้น แล้วใช้มือหนึ่งช่วยดึงแผ่นเหล็กขึ้น และใช้อีกมือหนึ่งดึงปลั๊กออก
 • ใช้ไขควงปากแบนเล็กสอดงัดแผ่นเหล็กล็อกให้เผยอขึ้น
 • ดึงแผ่นเหล็กขึ้น
 • ดึงปลั๊กออก
 • น๊อตตัวเมีย (nut) ที่ยึดคอล์ยมี 2 ตัว ยึดแบบทะแยงมุม
 • น๊อตเป็นแบบมีปีก ค่อยๆ ใช้ประแจ 10 ม.ม. คลายออก (หมุนออกคือทวนเข็มนาฬิกา)
 • ดึงตัวคอล์ยขึ้นมาตรงๆ อาจได้ยินเสียงหลุดออกจากเบ้า ดัง ... "บล๊อก"
 • ถอดคอล์ยทั้ง 6 ตัว วางเรียงกันไว้
 • ตอนที่ดึงคอล์ยขึ้นมา ตรวจดูว่ามีน้ำมันเครื่องติดมาด้วยหรือไม่
 • ถ้ามีน้ำมันเครื่องติดมา ต้องเช็ดทำความสะอาดที่หัวเสียบ และที่ในรูเบ้าหัวเทียน
 • บางทีมีคล้ายเหงื่อเป็นเม็ดติดอยู่ อาจเป็นไอน้ำมัน
 • ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษทิชชูแบบไม่มีขนเช็ด ซับ น้ำมันเครื่องออก จนสะอาด
 • ตรวจรอบตัวคอล์ย หากมีปริแตกอาจเป็นสาเหตุของไฟแรงสูงรั่ว ควรหาทางแก้ไข ป้องกันบรรเทาอาการที่ไฟอาจรั่ว เช่นใช้กาวอีพ๊อกซี่อุด
 • ตัวคอล์ยกับแท่งหัวเสียบเข้าหัวเทียนสามารถถอดแยกจากกันได้ เราต้องถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดทุกตัว
 • แกนข้างใน และสปริงสามารถถอดออกมาเช็ดได้
 • ตัวยางหุ้มจะเป็นฉนวนกันไฟแรงสูงรั่ว ต้องเช็ดให้สะอาดทั้งข้างนอกและข้างในรู
 • เมื่อเช็ดแล้ว ประกอบชิ้นส่วนกลับที่ตัวคอล์ยให้เรียบร้อย
 • ตรวจที่ปลั๊กเสียบไฟเข้าคอล์ย หากสกปรกต้องเช็ดทำความสะอาด
 • ดูที่ขั้วไฟฟ้า ที่เป็นขาเสียบมี 3 ขา ควรสะอาด เพื่อกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลสะดวก สตาร์ทติดง่าย
 • ตรวจดูในรูเบ้าหัวเทียนของแต่ละสูบ หากมีฝุ่น ดิน น้ำมัน หรือน้ำขังอยู่ ให้ดูดออกและทำความสะอาด
 • แบบนี้มีน้ำมันเครื่องขังอยู่เกือบครึ่งรู ต้องดูดออก
 • ผมใช้ท่อสายยางต่อกับเครื่องดูดฝุ่น ใช้เทปกาวพันต่อกันไว้กับหัวดูดฝุ่น
 • เวลาดูด ก็เอาปลายท่อสายยางลงไปดูด .. ดูด .. ดูด .. ในรูเบ้าหัวเทียน
 • ถ้ามีเครื่องเป่าลมแรงสูง ก็เอาหัวลมแหย่เข้าไปไล่ฝุ่นในเบ้าหัวเทียนก็ได้ แต่ถ้ามีน้ำมันควรดูดออกจะดีกว่า
 • ส่วนที่เป็นน้ำมันเครื่อง ใช้กระบอกฉีดยาต่อกับสายยางขนาดเล็ก หย่อนลงไปดูดที่ซอกหัวเทียน
 • และใช้กระดาษทิชชูพันกับไม้เสียบลูกชิ้นลงไปซับน้ำมันออกมา ค่อยๆ ทำจนในรูเบ้าหัวเทียนสะอาด มองเห็นอะลูมิเนียมขาว
 • รูเบ้าหัวเทียน ที่ทำความสะอาดแล้ว พร้อมที่จะใส่คอล์ย


  (ถ้าจะถอดหัวเทียน เพื่อตรวจเช็ค หรือเปลี่ยน ก็ถอดตอนนี้ได้เลย)

  >>> คลิก ..... เข้าไปดูการเปลี่ยนหัวเทียน ..... [ http://netisak.lpru.ac.th/spark_plug.php ]
 • ตอนใส่คอล์ยกลับคืน ให้บรรจงหย่อนหัวเสียบลงไปตรงๆ ในรู ไม่ต้องกังวลอะไร ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ตรง เขาออกแบบไว้ดี รับรองสปริงจะกดลงบนหัวเทียนพอดี
 • อย่าลืม .... ควรใส่คอล์ยตามหมายเลขที่เขียนไว้ตรงตามสูบ
 • ตอนใส่น๊อต ใช้มือหนึ่งกดตัวคอล์ยลง อีกมือหนึ่งใส่น๊อต ใช้มือหมุนจนแน่นสุดเกลียว (หมุนน๊อตเข้าตามเข็มนาฬิกา)
 • ใช้ประแจช่วยหมุนเข้าให้แน่นอีกเล็กน้อย ห้ามขันแน่นมาก เพราะตอนถอดจะหมุนออกยาก และอาจทำให้โบลต์ตัวผู้ที่ฝังอยู่หลุด หรือเกลียวเสียได้
 • เสียบปลั๊กกลับเข้าที่ตัวคอล์ยทุกตัว
 • การเสียบปลั๊ก ให้ยกแผ่นเหล็กล็อกขึ้นสุด เสียบปลั๊กเข้า กดแผ่นเหล็กล็อกลง ตัวปลั๊กจะเสียบเข้าไปเองและล็อกโดยอัตโนมัติ
 • ตรวจความเรียบร้อย แล้วทดลองติดเครื่องยนต์ ควรติดได้ปกติ เครื่องยนต์เดินเรียบ
 • ปิดฝาครอบเครื่องยนต์ ..... งานของเราเสร็จเพียงเท่านี้
 • การตรวจเช็คคอล์ย
 • พิจารณาดู ... ที่ตัวคอล์ย มีแตกลายเส้นผมเล็กๆ (hair-line crakes) ที่ไฟรั่วได้หรือไม่ หากมีอาจแก้ปัญหาชั่วคราวโดยใช้กาวอีพ๊อกซี่อุดไว้
 • หากแตกและรั่วมากจนมีผลถึงการทำงานของเครื่องยนต์ ควรเปลี่ยนคอล์ยตัวใหม่ (ตรวจให้ชัวร์ .... ก่อนเปลี่ยน อย่าผลีผลาม)
 • เมื่อเครื่องยนต์ สตาร์ทยาก เครื่องไม่เรียบ เดินไม่เต็มสูบ เครื่องไม่มีกำลัง ถ้าสงสัยว่าคอล์ยจุดระเบิดจะเสียหรือไม่ ให้ลองถอดปลั๊กของคอล์ย ออกทีละตัวขณะเครื่องยนต์ทำงาน หากถอดปลั๊กแล้วเครื่องยนต์สั่นมากขึ้นแสดงว่าคอล์ยตัวนั้นดี ถ้าหากถอดปลั๊กแล้วเครื่องยนต์สั่นปกติ (สั่นเท่าเดิม) แสดงว่าวงจรของคอล์ยตัวนั้นเสีย

  (การเสียอาจเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอล์ยตัวนั้น เช่น อาจเสียตั้งแต่ไฟเข้า กราวด์ ปลั๊กที่เสียบ ตัวคอล์ย ตัวเสียบหัวเทียน และหัวเทียน)

 • วัดค่าความต้านทานขดลวดของคอล์ย ใช้โอห์มมิเตอร์วัดระหว่างขา 15 กับขา 1 คอล์ยปกติควรอยู่ระหว่าง 0.4-0.8 โอห์ม
 • กรณีสงสัยอาจใช้วิธีหาคอล์ยตัวที่ดีมาลองเปลี่ยนและลองติดเครื่องยนต์ ดูอาการที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ เป็นวิธีที่ง่ายและเร็ว

 • ควรถอดคอล์ยออกมาดู เมื่อใด ... !

 • เมื่อสงสัยว่าวงจรไฟจุดระเบิดมีปัญหา เช่น สตาร์ทติดยาก หรือเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เป็นปัญหาอาจมีไฟรั่ว เพราะเครื่องยนต์ M50 เก่าชราภาพ ในรูเบ้าหัวเทียนมักมีน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไป และสะสมมากขึ้น การถอดคอล์ยออกมาเพื่อทำความสะอาดตัวคอล์ย ตัวเสียบหัวเทียน และรูเบ้าหัวเทียน อาจช่วยได้

 • ถอดออกตรวจดูตามระยะเวลา เช่น 6 เดือนครั้ง ถ้าเครื่องยนต์มีน้ำมันเยิ้มน่าจะต้องตรวจบ่อยพิเศษ เช่น ซ่อมปะเก็นฝาครอบวาล์วแล้วยังมีน้ำมันเครื่องซึม ฝาครอบวาล์วผุ ปะเก็นเอาไม่อยู่ หรือปะเก็นเกรดต่ำแข็งตัวภายใน 2-3 เดือน น้ำมันเครื่องจะรั่วเข้ารูเบ้าหัวเทียนมาก ต้องถอดคอล์ยเพื่อทำความสะอาดรูเบ้าหัวเทียนบ่อยขึ้น ลองพิจารณาดู ..... รถใคร รถมัน นะครับ


 • คำเตือน ... !

 • การขันน๊อตยึดคอล์ย ห้ามขันแน่นเกิน ควรแน่นเพียงเล็กน้อยแค่พอตึงมือก็พอ เพราะถ้าแน่นเกินการหมุนออกจะยากมาก และอาจทำให้เกลียวของโบลต์ตัวผู้ที่ฝังอยู่กับฝาครอบวาล์วหลุด หรือเกลียวเสีย หรือหัวน๊อตเยิน ... เหลี่ยมเสีย • ขอให้ทุกท่านโชคดี ...........ขับขี่รถ ปลอดภัย ทุกสถานการณ์
  มีความสุข ในชีวิต และ ในการ D.I.Y. BMW E34 นะครับ

  Homepage of GRANDFATHER : Assoc.Prof.BOONCHAT NETISAK
  Copyright © by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.


  [ BMW E34 DIY MAIN MENU ]