BMW E34 D.I.Y. Do it yourself by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak)
Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, THAILAND. 52100
โครงการติดตั้งเชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ BMW 525iA ตอนที่ 4
LPG Fuel Installation in BMW 525iA Project : Episode 4.
l โดย รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ (คุณปู่) l MAIN MENU l
ตอนที่ 4
การติดตั้งน้ำร้อนของเครื่องยนต์ M50 เพื่อการระเหยแก๊ส LPG
Hot Water of BMW M50 Engine for LPG Vaporizer.
เอาน้ำร้อนออกจากตรงไหนของเครื่องยนต์ M50 BMW เพื่อการระเหยแก๊ส LPG ...

  โครงการติดตั้งแก๊ส LPG ใน E34 เป็นระบบเชื้อเพลิงทางเลือกของผม เพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องเสียไปกับน้ำมัน จึงได้ทำการศึกษาและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปใน E34 เพื่อให้ใช้แก๊ส LPG ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีปัญหาหลายอย่างในการติดตั้ง ซึ่งก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

  น้ำร้อน ... เพื่อการระเหยแก๊ส ... เป็นปัญหาอันหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ เพราะน้ำร้อนเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการระเหยแก๊ส LPG หรือที่ทั่วไปเรียกว่าการต้มแก๊ส ช่างติดตั้งระบบแก๊ส LPG แต่ละสำนักเขาก็มีวิธีแท็ปต่อเอาน้ำออกมา ที่ผมเห็นเขาทำก็ไม่ค่อยถูกใจ แม้มันจะใช้ได้ แต่ผมต้องการประสิทธิภาพ ปลอดภัย เรียบร้อย สวยงาม และถูกต้องตามหลักวิชา จึงได้ดูโครงสร้างทางน้ำของเครื่องยนต์ M50 ก็พอจะเห็นช่องทาง

  หลักการ ... ต่อน้ำออก และต่อน้ำกลับ ระบบแก๊ส LPG ของทุกยี่ห้อ เขาออกแบบมา แนะนำให้แท็ปหรือต่อแยกน้ำร้อนออกจากท่อน้ำร้อนที่ไปยังฮีตเตอร์ในห้องโดยสาร และท่อน้ำกลับก็แท็ปตรงท่อน้ำที่ออกจากฮีตเตอร์ โดยอุปกรณ์การต่อน้ำร้อน เช่น ข้อต่อ 3 ทาง เขาจะทำขนาดมาพอดีกับท่อน้ำนี้ งานของเราก็ต้องดูที่รถยนต์ว่ามีฮีตเตอร์หรือไม่ ถ้าเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน ผู้ผลิตก็จะตัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮีตเตอร์ทิ้งไป แต่จะมีร่องรอยอยู่ที่เครื่องยนต์ที่เขาปิดรูน้ำไว้ เราอาจเปิดรูและต่อน้ำออกมาใช้ได้ เครื่องยนต์เก่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตระกูล JZ จะมีท่อน้ำร้อนฮีตเตอร์ถูกปิดไว้ ซึ่งการต่อมาใช้ระเหยแก๊สจะง่ายมาก

  เครื่องยนต์ M50 BMW ในรถ 525iA ที่เราใช้กัน ผลิตในประเทศไทย ท่อน้ำฮีตเตอร์ไม่มี แต่ที่เครื่องยนต์จะมีรูน้ำที่เขาปิดไว้หลังเครื่องยนต์ ตรงสูบที่ 6 เราสามารถจะต่อออกมาใช้งานได้ โดยมีชิ้นส่วนท่อต่อน้ำออกเฉพาะที่เขาได้ออกแบบไว้แล้ว

  ปัญหาของผม .... จะเอาชิ้นส่วนต่อท่อน้ำออกนี้มาจากไหน นั่งคิดอยู่หลายวัน จะทำท่อต่อน้ำออก ลองออกแบบ ไปซื้อวัสดุ จะต้องกลึง ทำเป็น 2 - 3 ชิ้น แล้วเอาเชื่อมเข้าด้วยกัน แล้วตะไบ ตกแต่งให้สวยงาม ลงทุนซื้อวัสดุไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังอยู่ในถุง เพราะวิธีที่จะทำเองนี้ไม่สำเร็จ ยากเกินไป เปลี่ยนวิธีอื่น

  คิดใหม่ ... จะซื้อชิ้นส่วนจากเยอรมัน เนื่องจากทำเองมันยาก เอาของแท้ๆ จากต้นตอ OEM มันซะเลย ไม่น่าจะแพงมาก จึงลองโทรไปที่ร้านอะไหล่ขาประจำที่เคยซื้อ (หลังวัดฯ) ปรากฏว่าโชคดี เขามีอะไหล่ชิ้นนี้ขายพร้อมปะเก็น

  อะไหล่ ... ท่อต่อน้ำออกตัวใหม่ เป็นอันว่าผมสามารถซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนท่อต่อน้ำออกด้านหลังเครื่องยนต์ M50 ได้ พร้อมปะเก็น ในราคาไม่แพง ตรงตามที่ผมต้องการ ส่วนตัวโบลต์ที่ใช้ยึดนั้นผมนึกว่าตัวเดิมใช้ได้ จึงไม่ได้ซื้อมาพร้อมกัน แต่จริงแล้วใช้ไม่ได้ สั้นไป ต้องไปหาซื้อจากร้านอะไหล่ใกล้ๆ บ้าน ไม่ค่อยถูกใจ เพราะวัสดุที่ทำจะเป็นสนิมได้ในอนาคต

  แนะนำ... ทางเลือก ท่านที่สนใจอาจลองหาชิ้นส่วนนี้จากร้านขายอะไหล่ BMW ที่นำเข้าเครื่องยนต์ M50 มาจากประเทศญี่ปุ่น ราคาอย่าให้แพงกว่าของใหม่ก็แล้วกัน

  ลองติดตาม ... วิธีการ D.I.Y. ที่ผมทำ ท่านอาจทำเองได้ หรือศึกษาให้ รู้ไว้ ใช่ว่า ... อาจปรับใช้แก้ปัญหารถของท่านได้
No problem, We can do, Please continue ............ this DIY.
------------------------------------------------------------------------------------------------

[ First UpLoad on 15/11/2008 ] [ Last UpDate on 17 Feb. 2010 ]


ศึกษาชิ้นส่วน ของทางเดินน้ำหล่อเย็น ในเครื่องยนต์ M50

  โปรดดูภาพทางเดินน้ำหล่อเย็น

 • ลูกศรสีแดง ตัวบน เป็นท่อน้ำร้อนไหลออกไปเข้าเครื่องทำความร้อน (Heater) ภายในรถ
 • ลูกศรสีแดง ตัวล่าง เป็นท่อน้ำจากเครื่องทำความร้อนไหลกลับเข้าเครื่องยนต์ ซึ่งน้ำจะไหลวนเวียนมีทิศทางตามลูกศร
 • ถ้ารถเราเป็นแบบนี้ ก็ง่ายมาก สามารถใช้ 3 ทาง ต่อแท็ปน้ำร้อนออกไปเข้าตัวระเหยแก๊ส LPG และน้ำกลับก็แท็ปเข้าได้โดยสะดวก

  แต่ .... เราไม่โชคดี เท่าไหร่ เพราะ
  ระบบท่อน้ำแบบที่เห็นนี้ เป็นรถที่อยู่ในเมืองที่มีอากาศหนาว เท่านั้น

E34 525i COOLING SYSTEM WATER HOSES
Reference Source; http://www.realoem.com/bmw/

  BMW E34 525iA ที่ผลิตในเมืองไทย

 • มีท่อน้ำอยู่เพียง 3 ท่อ เท่านั้น (เครื่อง M50)
  ท่อ 1 และ 2 เป็นท่อใหญ่บนหม้อน้ำ ซ้าย - ขวา เป็นทางหมุนเวียนน้ำระหว่างเครื่องยนต์กับหม้อน้ำ
  ท่อ 3 เป็นท่อน้ำจากกระป๋องพักน้ำเข้าเครื่องยนต์


  เป้าหมายของเรา คือ จุด A และจุด B
 • จุด A เป็นจุดเอาน้ำร้อนออก เครื่องเดิมเขาใช้แผ่นโลหะปิดตายไว้ เราต้องหาอะไหล่ท่อมาต่อเพิ่มเข้าไป
 • จุดน้ำไหลกลับจะต้องตัดท่อหมายเลข 3 ที่จุด B แล้วใช้ข้อต่อ 3 ทางต่อแท็ปให้น้ำเข้า

E34 525i COOLING SYSTEM WATER HOSES
Reference Source; http://www.realoem.com/bmw/


ดูของจริง จุดต่อน้ำออก และจุดต่อน้ำเข้า M50

 • จุด A เป็นตำแหน่งต่อน้ำร้อนออก

 • จุด B เป็นตำแหน่งที่จะต่อน้ำกลับเข้าเครื่องยนต์

 • น้ำร้อนจะเอาออกตรง จุด C ก็ได้ เป็นท่อใหญ่ที่น้ำร้อนไหลเข้าหม้อน้ำ ต้องทำข้อต่อ 3 ทางแท็ปออกมา ที่จุดนี้การขึ้นของ (อุณหภูมิ) ความร้อน จะใช้เวลามากในช่วงแรก ต้องอุ่นเครื่องนาน สู้ .... จุด A บ่อได๊ .. แต่มีข้อดี คือไม่ต้องรื้อเครื่องเยอะ

 • กรณีของผม รักที่จะเอาน้ำออกที่จุด A เพราะต้องการให้ใช้เวลาสั้นในการอุ่นเครื่อง และเป็นไปตามเจตนาที่วิศวกรเขาได้อุตส่าห์ออกแบบไว้ให้ จึงลองทำดู ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ จึงขอนำเสนอวิธีการตามที่ผมได้ทำ

 • เตรียมอะไหล่

  ชิ้นส่วน ที่ต้องหาพิ่ม

 • หมายเลข 1 ท่อต่อน้ำออก เป็นอะลูมิเนียม
 • หมายเลข 2 ปะเก็น 1 ชิ้น
 • หมายเลข 3 โบลต์ (น๊อตตัวผู้) 2 ตัว ของเดิมที่ถอดออกใช้ไม่ได้มันสั้น ต้องใช้ตัวยาว ซื้อมาใหม่ ให้ยาวทะลุท่อที่จะยึด เหลือเกลียวขันได้ 5-6 เกลียว มีแหวนรอง หัว 10 มิล เกลียวเท่าเดิม
 • ซื้อมาใหม่ ท่อต่อน้ำออก เป็นอะลูมิเนียม
 • ตัวนี้จะเอามาต่อกับรูน้ำออกที่หลังเครื่อง
 • สังเกตที่ผิว อะไหล่ของแท้ OEM เนียน สวย เรียบร้อย ทั้งข้างนอก ข้างใน พอใจมาก...ครับ

  กว่าผมจะรู้ว่าอะไหล่ตัวนี้เขามีขาย ผมก็เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปพอสมควร ในการที่จะผลิตตัวต่อน้ำออกขึ้นมาใช้เอง ทำแล้วมันยากและไม่สวย ในที่สุดโทรศัพท์ถามร้านอะไหล่และสามารถซื้อมาได้ตามแบบที่เยอรมันเขาออกแบบสร้างไว้เป็นอะไหล่เฉพาะ ปัญหาที่คาใจแก้ได้ และพอใจมาก ๆ .... โล่งใจเลยละครับ
 • ปะเก็น เป็นแผ่นรองกันน้ำรั่ว
 • ซื้อมาพร้อมกัน ตัวสีเขียว

  ท่อต่อน้ำออก ของใหม่ OEM 325 บาท
  (FLANGE ; Part number = 11121717432)
  แผ่นปะเก็น สีเขียว 20 บาท
  (GASKET ASBESTOS FREE ; Part number = 11121738963)
 • ข้อต่อ 3 ทาง 1 ตัว ใช้ต่อแท็ปน้ำกลับเข้าเครื่องยนต์
 • โดยทั่วไปเขาจะให้มากับชุดติดตั้งแก๊ส ถ้าเขาไม่ให้มาก็ซื้อต่างหาก
 • ควรเป็นท่อพลาสติกหรือไฟเบอร์ เป็นทองเหลืองหรือโลหะอื่นก็ได้ แต่ราคาจะแพงกว่ามาก
 • เข็มขัดรัดท่อ บางทีได้ยินคนขายเขาเรียกว่าปลอกรัดท่อ
 • จำนวนกี่ตัวลองนับดู ซื้อมาเท่าที่จำเป็น
 • ควรเลือกแบบที่ขอบไม่คม เพราะอาจบาดท่อ
  (ปกติ ในชุดติดตั้งแก๊ส เขาจะมีเข็มขัดรัดท่อมาให้ครบ)

 • ทำตัวอะแดปเตอร์ เพิ่ม

  ทำตัวอะแดปเตอร์ เพิ่ม
 • ผมมีปัญหาเล็กน้อย เกี่ยวกับท่อน้ำ ที่จะต่อออกไปเข้าตัวระเหยแก๊ส LPG
 • ขนาดความโตไม่เท่ากัน จึงต้องทำอะแดปเตอร์ เป็นตัวลดขนาดของท่อที่ต่อ
 • หลังจากหามาหลายวิธี จะใช้ทองเหลืองกลึงก็แพงมาก ในที่สุดไปได้ข้อต่อที่ร้านเครื่องเหล็กราคาสิบกว่าบาท
  (เขาเรียกว่าข้อลดประปา ตัวละ 15 บาท)
 • จะต่อกันโดยใช้ท่อยาง มีเข็มขัดรัดไว้กันรั่ว
 • ตัวที่ซื้อมานี้เป็นโลหะ คาดว่าน่าจะไม่มีสนิม
 • เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ข้อต่อที่ซื้อมาต้องแปลงโฉม กลึง แต่งผิว ก่อน
 • สก็ตแบบคร่าวๆ รูปร่างและขนาด มีขอบนูน เว้า กันท่อน้ำหลุด
 • ข้อต่อที่ทำศัลยกรรมแปลงโฉม เสร็จ เรียบร้อย
 • ได้ชิ้นส่วนอะแดปเตอร์สวยงาม เหมาะกับการใช้งาน
 • ลองเอามาตั้งท่า จะใส่กันแบบนี้

  หมายเหตุ ...
 • ถ้าสามารถบานท่อยางให้สวมเข้ากับท่อต่อน้ำออกได้ ก็ไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์

 • การติดตั้ง ท่อต่อน้ำออก น้ำเข้า เครื่องยนต์ M50
  ก่อนอื่นต้องเคลียร์
  เพื่อเปิดทางเข้าถึงเป้าหมาย A-B


 • ถอดขั้วแบตเตอรีออกก่อน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • ต้องถอดท่อร่วมไอดี และชิ้นส่วนที่ติดอยู่ เอาออกไปไว้ที่ปลอดภัย
 • เมื่อเอาท่อไอดีออกไป จะมีพื้นที่โล่ง เราจะเข้าถึงจุด A และจุด B โดยสะดวก
 • ที่จุด A .... เปิดรู จุดต่อน้ำร้อนออก

 • ถอดแผ่นปิดรูน้ำออก เป็นแผ่นอะลูมิเนียม
 • มีน๊อตยึด 2 ตัว หัว 10 ม.ม.
 • ใต้แผ่นปิด มีปะเก็นกันรั่วเหนียว ต้องใช้ไขควงแบนเล็ก ๆ แงะออก

  ควรเอากระดาษปิด ท่อไอดีไว้ทุกสูบ
  กันอะไรตกลงไป
 • นี่คือ แผ่นปิดรูน้ำ ที่ถอดออก เป็นแผ่นอะลูมิเนียม
 • เราจะไม่ใช้เขาแล้ว แต่ควรเก็บไว้ อาจมีคราวจำเป็นต้องใช้ในอนาคตก็ได้
 • น๊อตยึด 2 ตัว ที่ถอดออกใช้ไม่ได้เช่นกัน เพราะมันสั้นเกินไป
 • ทำความสะอาด .. รูน้ำ

 • เนื่องจากไม่เคยใช้งาน น่าสงสาร ในรูน้ำนี้เป็นซอยตันมานาน พอเปิดปากรูจะมีหินปูน และเศษอะไรที่สกปรกติดอยู่เกือบเต็มรู
 • แคะ ทำความสะอาด ใช้ลวดดัดงอ ค่อยๆ ขูด ลากออกมา ใช้ผ้าพันลวดเข้าไปเช็ดภายใน
 • ผมมีกระจกเงา แบบหมอฟันส่องดู ในรู ซึ่งต้องใช้ไฟช่วยส่องด้วย
 • ขูดเศษปะเก็นเก่า สิ่งสกปรก ตรงขอบรอบรู ตรงที่จะติดตั้งท่อต่อน้ำตัวใหม่ ต้องเรียบและสะอาด ไม่เช่นนั้นน้ำอาจรั่วซึมได้

  ควรทำให้ดีตั้งแต่ตอนแรกนี้ เพราะถ้าหากทำไม่ดี เกิดปัญหาน้ำรั่วภายหลัง การแก้ไขจะลำบาก
 • ติดตั้งท่อต่อน้ำออก รองด้วยแผ่นปะเก็น
 • ใส่โบลต์ยึด 2 ตัว มีแหวนรอง
 • ขันโบลต์ยึดพอตึงมือ ไม่ต้องแน่นมากนัก
 • ชิ้นส่วนเป็นอะลูมิเนียม ถ้าขันแรงมากอาจชำรุด

  งานติดตั้ง .. ท่อต่อน้ำออกของเราเสร็จ สวยงาม พร้อมต่อไปเข้าตัวระเหยแก๊ส
 • ต่อท่อน้ำ .. ออกไปตัวระเหยแก๊ส LPG

 • ใช้ท่อยางสวมเข้าไประหว่างตัวต่อกับอะแดปเตอร์ รัดด้วยเข็มขัดให้แน่น
 • อีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์ต่อท่อยางไปเข้าตัวระเหยแก๊ส LPG (หม้อต้ม - แท่งต้ม)
 • ลูกศรสีแดง แสดงทิศทางการไหลของน้ำร้อน
 • ต่อท่อน้ำ .. จากตัวระเหยแก๊ส LPG กลับเข้าเครื่องยนต์

 • ตรงจุด B เราตัดกลางท่อ ใส่ข้อต่อ 3 ทาง
 • สวมท่อยางที่ตัดให้ไหลตรง ด้านที่แท็ปกลางต่อกับท่อยางน้ำกลับที่มาจากหม้อต้ม
 • ทิศทางน้ำไหลกับเข้าเครื่องยนต์ ดูตามลูกศรสีแดง
 • ตัวระเหยแก๊ส หรือบางคนเรียกว่า ท่อต้ม ดัดโค้งงอได้ หรือบางแบบเป็นท่อแข็ง โค้งงอไม่ได้ เรียกว่า แท่งต้ม
 • ภาษาอังกฤษ คือ Vaporizer/Vaporiser ย่อเป็น VPS ตัวนี้จะทำหน้าที่แทนหม้อต้ม
 • การต่อน้ำร้อนเข้า ดูที่ท่อ WATER ---> มีลูกศรชี้เข้า
 • ท่อน้ำร้อนจากจุด A ของเครื่องยนต์ มาเข้าที่นี่
 • ตรงนี้มี Sensor วัดอุณหภูมิน้ำติดตั้งไว้ด้วย
 • Sensor จะรายงานให้ ECU ทราบว่าน้ำร้อนพอที่จะให้ระบบแก๊ส LPG ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง (ตามที่เราตั้งกี่องศา)
 • ด้านน้ำร้อนออก ดูที่ลูกศรชี้ออก --> WATER
 • ต้องต่อท่อน้ำจากจุดนี้ ไปเข้าเครื่องยนต์ที่จุด B
 • น้ำที่ให้ความร้อนแก่แก๊สแล้ว อุณหภูมิจะลดลง จะไหลเวียนออกตรงนี้ เพื่อกลับเข้าไปในเครื่องยนต์
 • เมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์แล้วก็จะออกมาเข้าตัวระเหยแก๊สอีกอีกครั้ง วนเวียนเป็นวัฏจักร • ทำเอง .... ถูกใจและภูมิใจ ....  สรุปผล การต่อน้ำร้อนจากเครื่องยนต์ M50 ในรถ BMW E34 525i เพื่อระเหยแก๊ส LPG

 • น้ำร้อนที่ออกมาเข้าตัวระเหยแก๊ส LPG มีอุณหภูมิ เกิน 50 องศา C ภายในเวลาน้อยกว่า 3 นาที
  เครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนไปใช้ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ในเวลาน้อยกว่า 3 นาที
 • หลังจากใช้งานมา 10 กว่าปี ซอยตัน ตรงสูบที่ 6 ถูกทะลุทะลวง เอามาใช้งาน
  การระบายความร้อนเครื่องยนต์ตรงสูบที่ 6 จะหมุนเวียนดีขึ้น


 • หมายเหตุ ; หม้อต้มแก๊ส ก็คือ ตัวระเหยแก๊ส อันเดียวกัน เซม ๆ แอลพีจี เวเพอไรเซอร์ (LPG Vaporizer)


     


  Homepage of Associate Professor BOONCHAT NETISAK
  Copyright © 2007 by BOONCHAT NETISAK, All Rights Reserved.

  [ BMW E34 DIY MAIN MENU ]